Výberové konanie na rekonštrukciu budovy SZV

SZV začalo výberové konanie na rekonštrukciu prízemnej časti budovy SZV, do ktorej sa môžete zapojiť. Celé znenie si môžete prečítať nižšie.

Vážená firma,

dovoľujeme si Vás osloviť k účasti na výberovom konaní rekonštrukcie prízemnej časti budovy Slovenského zväzu včelárov, Svrčia 14, Bratislava.

Vašu obhliadku môžete vykonať v termíne od 28.10. – 8.11.2019 v čase od 8:00 – 15:00 hod. Pri ohliadke je potrebné zo sebou priniesť referencie vašej firmy.

Termín na zaslanie cenovej kalkulácie je do 15.11.2019

Predpokladaný termín rekonštrukcie december 2018 – január 2019

Projektová dokumentácia Vám bude k dispozícii pri obhliadke a následne zaslaná e-mailom.

V prílohe zasielame technický výkres prízemnej časti budovy.

V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať.

 

Technický výkres prízemnej časti budovy

Slovenský zväz včelárov

Svrčia 14, 842 08 Bratislava

Tel: +421 903 296 865

Email: sekretariat@vcelari.sk

IČO: 00178349

IBAN: SK 78 0200 0000 0000 0873 6012

IBAN: SK 35 8330 0000 0020 0166 5273