Plán na rok 2024

Plán práce ZO SZV Trenčín na rok 2024

 • 01.2024 Členská schôdza ZO SZV Trenčín v Dome armády v Trenčíne
 • Február – Marec – Objednávanie liečiv, jednania na Regionálnej Veterinárnej a Potravinovej Správe
 • 02.2024 – Kurz výroby varenej medoviny (Paseka v Kráľovej pri Senci – individuálna doprava)
 • 03.2024 – Kurz Apiterapie-výroba materskej kašičky a spracovanie propolisu (Paseka v Kráľovej pri Senci – individuálna doprava)
 • Zabezpečiť na mesiac marec-apríl pútavú prednášku za účelom vzdelávania včelárov ZO v spolupráci s Hasičským zborom(príchod Sršňa Ázijského)
 • 04.2024 – Lieky, veterinárne prípravky a prístroje na liečenie včiel (Paseka v Kráľovej pri Senci individuálna doprava)
 • 04 – 14.04.2024 – Tradičná Jarná záhradkárska výstava spojená zo včelárstvom (letisko Trenčín)
 • Apríl – Máj – Zriadenie a otvorenie školskej včelnice v ZŠ Na dolinách 27 v Trenčíne – Zlatovciach
 • Máj – Medové raňajky na Základnej škole sv. Michala v Nemšovej (Ivan Štefánek)
 • 06 – 09.6.2024 – Remeselný víkend na Hrade Beckov (výroba sviečok – Milan Krivý)
 • Jún – Júl – Včelári ZO  spolu s Posádkovým klubom pre deti v letnom tábore zabezpečiť edukačnú ukážku zo života včiel spojenú s ochutnávkou medu a tvorivé aktivity
 • 07 – 07.07.2024 – Medový víkend na Hrade Beckov (ukážky a prednášky – Milan Krivý, A. Noga)
 • 08.2024 – Včelárska nedeľa ZO SZV Trenčín v priestoroch Kultúrneho stediska Zlatovce
 • August – Návšteva Púchova (Včelárska nedeľa v Mestečku – individuálna doprava)
 • September   – Autobusový zájazd „Stretnutie včelárov,, spojené s ochutnávkou medoviny – VČELOVINA- výrobňa medoviny pod Smolenickým zámkom                                                                                  – Autobusový zájazd na včelnicu Martina Piovarčiho do Tatranskej obce Hybe
 • September – Celonárodná výstava v Banskej Bystrici (individuálny spôsob dopravy)
 • September – Október –  Oblastná výstava ovocia, zeleniny a kvetov v Nemšovej, Jesenná výstava Ovocia, zeleniny a kvetov v Trenčíne
 • Zabezpečiť medové raňajky vo vybranej  materskej škôlke alebo základnej škole v Trenčíne (Bezručova, Na dolinách – A. Noga)
 • 26.10.2024 – Výstava zlepšovateľov vo včelárstve v Olomouci (individuálna doprava)
 • Organizovať celoplošné ošetrenie včelstiev Aersolom v danej lokalite (Obci, Doline a pod.)
 • Zdôrazňovať povinnosť vyšetrenia meliva na MVP pri presunoch včelstiev a predaji + zabezpečenie sprievodných dokladov od príslušnej veterinárnej správy
 • Oboznamovať novoprijatých členov s vyhláškou č.285/2017 Z.z. o identifikácii a registrácii včelstiev
 • Informovať členov ZO na daný podporný rok s Nariadeným vlády SR č.10/2023 Z.z.
 • Získať nových záujemcov o prácu AÚVL kvôli generačnej výmene a preškolenia
 • Informovať aktuálne a včas o pripravovaných akciách na webovej stránke
 • Aktivity smerované na získanie finančných prostriedkov z grantových výziev na podporu včelárstva