Odchyt rojov

Na  výročnej schôdzi sa dohodlo, že aktualizujeme pre potreby mesta a koordinačného strediska 112-ky zoznam včelárov, ktorí sú ochotní na vyzvanie vykonať odchyt nahláseného roja. Na tejto adrese nájdete odkaz na tabuľku, kde sa môžte doplniť, […]

Read More →

Predaj medu

Zverejňujeme text mailu od p.Janca. Tabuľku nájdete tomto linku. V prípade záujmu a splnenia podmienok sa do nej zapíšte a my ju následne pošleme naspäť. S pozdravom Ing. Miroslav Jantošovič tajomník ZO SZV Trenčín Dobrý  […]

Read More →