Informácia o aktuálnom stave SZV

Pred niekoľkými dňami predseda SZV (p.Rusnák) poslal predsedom a tajomníkom ZO list a tento týždeň prišla aj reakcia predsedu (p.Janco) našej regionálnej zložky. Na utorňajšom mesačnom stretnutí sme sa dohodli, že Vás o nich budeme informovať.

Tu je teda text listu od predsedu SZV: 

Vážení predsedovia, vážení tajomníci,

chcem  Vám oznámiť informáciu, aký je stav  SZV k dnešnému dňu.

Na účte SZV je momentálne 111 000,- eur. Tieto finančné prostriedky sú na úrovni, z ktorej sa dá uhradiť iba chod sekretariátu a energie do konca októbra roka 2019 a tlač časopisu Včelár. Momentálne nie je možné uskutočniť úlohy z Valného zhromaždenia , ktoré nám boli predložené a to rekonštrukcia účtovníctva, audit, zmena smerníc, príprava Stanov, príprava nových zmlúv a rekonštrukcie majetku SZV .

Tieto  finančné prostriedky samozrejme nestačia ani na bežné opravy a oslavy 100.rokov založenia spolkov a ani na naplánované medzinárodné detské podujatia.

Financie  s ktorými som počítal  v našom rozpočte v SZV, a ktoré sú stále na účte v Združení Slovenská včela vo výške 160 000,- eur,  sú finančné prostriedky našich členov SZV, ktoré tam posielali ako členské.

Do dnešného dňa som sa osobne  stretol a niekoľko krát telefonoval s Vašim čestným predsedom Gálom, aby peniaze poslal, ako členské vstupu – Združenia Včela do SZV vo výške 120 000,-  s pripravenou zmluvou, ktorú schválil VV SZV. K dnešnému dňu som nedosiahol žiadny výsledok a dožil som sa iba obštrukcií  s podmienkami, ktoré sú nesplniteľné.

Je neprijateľné, aby  človek, ktorý abdikoval  zo zdravotných dôvodov v SZV, naďalej pôsobil  vo funkcii predsedu Združenie Slovenská Včela.

Táto obštrukcia je umocnená ešte činnosťou niektorých členov VV SZV.

Dostali sme sa do stavu, keď VV SZV nie je schopný prijať  žiadne firmy na účtovanie a ani na zastupovanie SZV v súdnych sporoch, do ktorých sme sa dostali za čestného predsedu. Všetky tieto nové výberové konania  a zmluvy blokujú spomenutí  členovia VV , ktorým vyhovuje stav, že čestný predseda neposlal peniaze a oni blokujú reformy. Tu samozrejme po dohode s čestným predsedom používajú najčastejšie argumenty a obštrukcie, že v rozpočte nie sú finančné prostriedky a činnosť  firiem je drahá a v SZV  na to nemáme momentálne finančné prostriedky.

Osoby, ktoré boli aj v minulosti  členovia VV, ktorí  spôsobili  problémy prečítané predsedom UKRK Ing. Jaroslavom Zhorelom na Valnom zhromaždení, pokračujú vo svojej deštrukčnej činnosti naďalej.

Ako sa to dá vyriešiť?

Navrhujem :

Aby čestný predseda abdikoval v Združení Slovenská včela . Ďalej je potrebné, aby v Združení Slovenská včela boli vyhlásené nové voľby  a dosiahol sa stav, aby nové vedenie Združení Slovenská včela hladko previedlo financie pre SZV a Združení Slovenská včela išlo čo najrýchlejšie do likvidácie. Ďalej je potrebné, aby  regionálne  konferencie  vyhlásili voľby vo svojich regiónoch a vymenili svojich predsedov regiónov za osoby vzdelané a konštruktívne. Vzhľadom k tomu, že stále pokračujú vo svojej kontraproduktívnej a deštrukčnej  činnosti, negujú a sabotujú všetko úsilie a snahu o rekonštrukciu a funkčnosť zväzu. V prípade, že sa nepodarí vykonať nové voľby treba jasne a striktne im dať uznesením, aby predseda regiónu zastupoval región a nie svoje pochybné osobné záujmy.  Takáto „spolupráca“ s menovanými členmi nie je ďalej možná.  Proti mne predsedovi SZV a ďalším členom používajú svojich právnikov. Tieto osoby  v minulosti vo VV zlyhali a z Valného zhromaždenia nebola voči nim vyvodená  žiadna konkrétna  osobná zodpovednosť. Práve naopak tieto osoby sú najaktívnejšie v deštrukcii SZV .

VV SZV mi nepripravil a nevytvoril žiadne pracovné podmienky a pravdepodobne sa to ani nezmení do ďalšieho Valného zhromaždenia. Namiesto toho čelím nenávisti, závisti a ľudskej zákernosti. Potrebujem pomoc.

Vážení včelári, ktorí ste vyhlásili Čestného predsedu SZV. Takto ste chceli  reformovať a konsolidovať stav v SZV, za ktorý ste hlasovali na XII VZ ?  Zväz som prevzal v dezolátnom stave a na nápravu a rekonštrukciu bude treba vynaložiť  obrovské úsilie.

Pevne verím, že dané problémy vyriešime. Spolieham sa na zdravý rozum našich predsedov a tajomníkov včelárov.

Ďakujem za Vaše porozumenie .

Včelám zdar!

S úctou k Vám predseda SZV Ing. Milan Rusnák

Reakciu predsedu regionálnej zložky nájdete tu: Reakcia na činnosť SZV