Formuláre

Každý včelár je povinný registrovať svoje včely v centrálnej evidencii hospodárskych zvierat. Žiadané dokumenty a smernice nájdete tu alebo tiež tu. Po navštívení odkazov zistíte, že na prvý pohľad je potrebné vypísať mnoho tlačív a prejsť zložitou administratívnou tortúrou.

Pripravili sme súbor Formuláre, v ktorom dokážete pohodlne vyplniť potrebné údaje a to, čo, sa dá zautomatizovať, uskutoční súbor sám.

K registrácii stačí vyplniť iba bunky žltou farbou a vytlačiť si zo súboru listy: „Registrácia chovu„, „Žiadosť o registráciu“ a „Chov včelstiev„. Tieto 3 tlačivá treba podpísať.

Ak máte včely na pozemku, ktorý nie je Váš, je nutné priložiť súhlas vlastníka. K tomu sme pripravili jednoduchý formulár, ktorý si môžte Stiahnuť a priložiť.

 

Následne máte na výber, ako naložiť s tlačivami:

1, Oskenované pošlete na „szv.trencin@gmail.com “ a my ich prepošleme na veterinárnu správu.

2, Osobne zanesiete na stretnutie ZO Trenčín, ktoré sa koná každý prvý utorok v mesiaci v ODE Trenčín. 

3, Sami osobne zanesiete na veterinárnu správu (RVPS Trenčín)

 

 

Listy „Ročné hlásenie“ a „Hlásenie zmien“ sú pripravené pre prípad, že v potrebujete nahlásiť zmenu ( K registrácii ich nie je nutné tlačiť).

PS: Ak potrebujete poradiť, ako vložiť GPS súradnice včelnice, prikladáme Postup vloženia GPS.