12.07.2022

Predmet: Pravidelná mesačná schôdza. Dátum:  12.7.2022 Zápis robil: M.Jantošovič   Riešené témy: ročné hlásenia nová platforma pre automatizovanú databázu členov ZO SZV, ktorá pomôže pri riešení úloh našej ZO ako napr. jubileá, liečivá, preukazy, časopisy, […]

Read More →

7.6.2022

Predmet: Pravidelná mesačná schôdza. Dátum:  7.6.2022 Zápis robil: M.Jantošovič   Riešené témy: -zistiť záujem o zájazd do Medolandie v Dolnej Krupej vytvoriť zoznam členov, ktorí ešte nemajú členský preukaz upozorniť včelárov na nutnosť platenia členského […]

Read More →

3.3.2020

Predmet: Pravidelná mesačná schôdza. Dátum:  3.3.2020 Zápis robil: M.Jantošovič   Riešené témy: -Súhlas so spracovaním osobných údajov – pripravený, rozdaný dôverníkom bude na schôdzi v apríli. Tí, ktorí majú možnosť tlače, dostanú ho mailom a […]

Read More →

4.2.2020

Predmet: Pravidelná mesačná schôdza. Dátum:  4.2.2020 Zápis robil: M.Jantošovič   Riešené témy: Z koordinačného strediska prišla požiadavka na pomoc záchranným zložkám s odchytom rojom. Táto požiadavka bude predstavená na výročnej schôdzi a vytvorí sa zoznam […]

Read More →