7.6.2022

Predmet: Pravidelná mesačná schôdza.

Dátum:  7.6.2022

Zápis robil: M.Jantošovič

 

Riešené témy:

-zistiť záujem o zájazd do Medolandie v Dolnej Krupej

  • vytvoriť zoznam členov, ktorí ešte nemajú členský preukaz
  • upozorniť včelárov na nutnosť platenia členského v riadnom termíne a vyradiť z evidencie tích, ktorí členské neuhradili
  • aktualizácia telefonných kontaktov naších členov pre potreby prehliadok a dodania liečiv
  • zavedenie vstupného poplatku do organizácie SZV ZO trenčín vo výške 10€
  • návrhy na dar pri uvítaní nového člena v ZO SZV Trenčín
  • informácia o dotupnosti pohárov , odber celej palety v cene 0,25€/ks v Dežericiach