12.07.2022

Predmet: Pravidelná mesačná schôdza.

Dátum:  12.7.2022

Zápis robil: M.Jantošovič

 

Riešené témy:

  • ročné hlásenia
  • nová platforma pre automatizovanú databázu členov ZO SZV, ktorá pomôže pri riešení úloh našej ZO ako napr. jubileá, liečivá, preukazy, časopisy, atď.
  • nízka účasť na mesačnej schôdzi
  • prijatie p. Plaštiakovej do SZV