Ekopol, Apidez, Bisanar – stiahnutie niektorých šarž

Vážené včelárky, vážení včelári,

Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv nariadil
stiahnutie z trhu niektorých šarží Ekopolu, Apidezu a Bisanaru:

EKOPOL, schvaľovacie číslo 055/R/17-S, šarža: 040721, exspirácia: 07/2023
EKOPOL, schvaľovacie číslo 055/R/17-S, šarža: 010220, exspirácia: 02/2022
APIDEZ, schvaľovacie číslo 135/R/20-S, šarža: 010221, exspirácia: 02/2024
BISANAR, schvaľovacie číslo 021/R/20-S, šarža: 030321, exspirácia:
03/2024 (poznámka: 1ml, zelené balenie)

Ak máte z týchto šarží neotvorené balenia, zašlite nám ich späť na adresu:
Karol Mészáros – MEDE
Malý Lég 167
930 37 Lehnice.
Priložte prosím na papieri Vaše meno, adresu a číslo účtu. My Vám
vrátime peniaze. Prípadne môžete tieto prípravky vymeniť za nové šarže
osobne na našich obchodoch v Lehniciach alebo vo Svätom Petre.

Oznam ÚŠKVBL zasielame v prílohe.

Ďakujeme.


S pozdravom/ Best regards/ Üdvözlettel,
RNDr. Andrea Mészáros
riaditeľka/ ügyvezető
tel.: +421 907 158 888
e-mail:mede@mede.sk
web:www.mede.sk

Karol Mészáros – MEDE
Sídlo a obchod Lehnice:
adresa: Malý Lég 167, 930 37 Lehnice, Slovakia
tel.: +421 915 666 556
e-mail:obchod@mede.sk
Výrobňa medzistienok a obchod Svätý Peter:
adresa: Pivničná 35, 946 57 Svätý Peter, Slovakia
tel.: +421 918 167 234
e-mail:sv.peter@mede.sk