4.2.2020

Predmet: Pravidelná mesačná schôdza.

Dátum:  4.2.2020

Zápis robil: M.Jantošovič

 

Riešené témy:

  • Z koordinačného strediska prišla požiadavka na pomoc záchranným zložkám s odchytom rojom. Táto požiadavka bude predstavená na výročnej schôdzi a vytvorí sa zoznam záujemcov s rajonizáciou.
  • Do pozornosti bol daný nový časopis dymák, ktorý možno objednať v tlačenej alebo elektronickej podobe. https://www.dymak.online/
  • Sme v rokovaní so včelnicou „včeličo“,t.j. manželmi Novosadovými za účelom zorganizovania autobusového zájazdu a návštevy tejto včelnice.
  • Na členské preukazy sa nezabudlo. Pán Čápek zo sekretariátu nás kontaktoval, že čoskoro vyjde nový obežník, ktorý bude riešiť členské preukazy nových členov
  • Tento rok bude valná hromada SZV, ktorá sa bude konať v Trenčíne (výstavisko).
  • Na výročnej schôdzi by sme radi otvorili tému elektronického objednávania liečiv. Tie budú objednávané u firmy Medos, nakoľko dal nižšiu cenu.Objednávanie bude tento rok zastrešovať p.Ferová. Ak na výročnej schôdzi bude schválené aj možnosť elektronického objednávania, s elektronickou časťou bude pomáhať tajomník.
  • Blíži sa výročná schôdza. Pre potreby elektronického objednávania je potrebné dostatočnou väčšinou súhlasiť s touto možnosťou, ale i technickými podmienkami, t.j. párovanie platieb, informovanie dôverníkov, účet, na ktorý sa budú robiť platby (je tu návrh zriadenia bezplatného transparentného účtu vo Fio banke).