3.3.2020

Predmet: Pravidelná mesačná schôdza.

Dátum:  3.3.2020

Zápis robil: M.Jantošovič

 

Riešené témy:

-Súhlas so spracovaním osobných údajov – pripravený, rozdaný dôverníkom bude na schôdzi v apríli. Tí, ktorí majú možnosť tlače, dostanú ho mailom a podpísaný ho môžu doručiť tajomníkovi. Je to nutná podmienka k tomu, aby sme našim včelárom zavesili na stránku zoznam (Meno, Priezvisko a Obec), kde nájdu svoje číslo farmy. Toto číslo bude slúžiť ako variabilný symbol pre elektronické objednávanie liečiv.

-Včelárska nedeľa – začíname s prípravou programu. Jeho návrh bude elektronicky rozposlaný.

-Výročná správa – padol návrh, aby bola čítaná na výbore.

-Bol prediskutovaný návrh na navýšenie odvodov a svojpomocný fond, ktorý bol schválený na výročnej schôdzi. Členské bolo schválené 1,15€ pre ZO Trenčín + 0,75€ do zväzu. 0,5€ – príspevok pre dôverníka, 0,5€ do pokladne, 0,15€ – svojpomocný fond.

-Bolo vysvetlené, prečo v minulom roku neboli preplácané dotácie na liečivá. Pochybenie výkonného výboru – faktúra bola zaslaná na PPA po záväznom termíne.

Zoznam včelárov, ktorí sa prihlásili na odchyt rojov je pripravený k pripomienkovaniu. Finálna verzia bude budúci týždeň posunutá operačnému stredisku.