Organizačné oznamy kvôli vírusu

1, Oznam pre všetkých našich členov:

Včelárska predajňa funguje na výrobnej prevádzke v H. Súči k dispozícií je drobné včelárske náradie, najlepšie je informovať sa telefonicky na č. 0905 468977 objednávku viem doviezť aj do Trenčína.

2, Oznam pre dôverníkov, ktorí s členmi komunikujú ohľadne liečiv:

Vzhľadom na súčasnú zdravotnú situáciu je ODA pre klubové schôdze až do odvolania uzavretá a preto musíme viac komunikovať e-mailom alebo telefonicky. Ohľadom objednávania liečiva – dôvernici v rámci možností skúste viac komunikovať e-mailom a platby za liečivo robiť internet bankingom. Ak to nie je možné pr. Ferová Mária / 0918 037 237 / je k dispozícií na adrese:

Lúčna 527 Tr. Turná.