Máme tu otvorenie žiadostí na dotačný rok 2020/2021

Priatelia,

otvára sa nový dotačný rok 2020/2021. V prílohe je k tomu obežník. Plán musíme do 3.júna mať v Bratislave, preto prosím všetkých o rýchle nahlásenie svojích dotačných plánov.

Na výročnej schôdzi som prezentoval, že budeme k tomu robiť prednášku, žiaľ kvôli šibeničnému termínu ju do uzávierky nestihneme, preto ak len náznakom uvažujete o nejakej dotácii, POŠLITE JU! Prednášku urobíme dodatočne a preberieme si možnosti. V prípade nejasností voľajte.

Ak nahlásime do plánu niečo, čo reálne čerpať nebudeme, postih nám nehrozí. Naopak nemôžeme čerpať to, čo sme si nenahlásili.

Miroslav Jantošovič

Obežník SZV 13-2020 ziadost_o_poskytnutie_pomoci na rok 2020-2021