Školenia na dotačný rok 2020/2021

Do plánu dotácií musíme naplánovať aj školenia. Tento rok to urobíme inak. Skúste v dotazníku navrhnúť Vaše predstavy: https://forms.gle/ccTeGQkGuzk1yiWp9

Podľa Vašich návrhov sa spojíme s prednášajúcimi a preveríme ich ochotu prísť do Trenčína.

P.č. Priezvisko Meno Titul Téma č.
1. Balák Peter 1 – Význam včely medonosnej pre prírodu a človeka
2 -Včelie produkty vo výžive a prevencii chorôb človeka
2. Biroščák Milan 25 – Všeobecné včelárstvo pre vedúcich včelárskych krúžkov
3. Dedinský Dušan Ing. 5 – Začínajúci včelári
25 – Všeobecné včelárstvo pre vedúcich včelárskych krúžkov
4. Ďurko Štefan Ing. 25 – Všeobecné včelárstvo pre vedúcich včelárskych krúžkov
5. Erdélyi Ján 7 – Chov včelích matiek
6. Foťko Gabriel 9 -Včelie produkty
13 -Právne predpisy súvisiace so včelárstvom
7 – Chov včelích matiek
7. Gál Ľudovít Ing. 16 – Technológia včelárenia
7 -Chov včelích matiek
10 – Nové smery vo včelárstve
14 -Využitie znášky a kočovanie
8. Habr Miroslav 6 – Všeobecné včelárstvo
25 – Všeobecné včelárstvo pre vedúcich včelárskych krúžkov
9. Hanulová Beata 14 – Botanika vo včelárstve
10. Haščík Ján Doc. 12- Aplikácia aerosólu
Ing. 15- Prevencia a tlmenie chorôb včiel
11. Hvolková Jana 9 -Včelie produkty
12. Chromík Ľubomír Ing. 25 – Všeobecné včelárstvo pre vedúcich včelárskych krúžkov
13. Janco Milan 9 – Včelie produkty
7 – Chov včelích matiek
14. Jókay Tibor Ing. 11 – Ekonomicky orientovaný chov včiel
16- Technológia včelárenia
15. Juríčková Zuzana Ing., 1 -Význam včely medonosnej pre prírodu a človeka
PhD. 13 -Právne predpisy súvisiace so včelárstvom
17 – Propagácia včelích produktov, marketing, a ochranná známka
16. Káčerík Miroslav 7 -Chov včelích matiek
17. Karas Jozef MVDr. 15 – Prevencia a tlmenie chorôb včiel
18. Kardoš Miroslav Ing. 15 – Prevencia a tlmenie chorôb včiel
 19. Kaščák Daniel Ing. 25 – Všeobecné včelárstvo pre vedúcich včelárskych krúžkov
20. Kliment Karol Mgr. 25 – Všeobecné včelárstvo pre vedúcich včelárskych krúžkov
21. Kopál Ján Ing. 7 – Chov včelích matiek
22. Kostrian Augustín Ing. 7 – Chov včelích matiek
23. Košarišťan Peter Ing. 16 –Technológia včelárenia
24. Kováčová Eva 25 – Všeobecné včelárstvo pre vedúcich včelárskych krúžkov
25. Kozma Miroslav 5 – Začínajúci včelári
26. Laco Karol 16 – Technológia včelárenia
7 – Chov včelích matiek
27. Ličko Valentín 16 – Technológia včelárenia
28. Moravčík Rudolf st. 1 – Význam včely medonosnej pre prírodu a človeka
29. Moravčík Rudolf ml. 3 – Včelárstvo na Slovensku a vo svete – jeho história a vývoj
30. Mlynarčík Stanislav Ing. 7 – Chov včelích matiek
6- Všeobecné včelárstvo
31. Mravec František JUDr 13 – Právne predpisy súvisiace so včelárstvom
32. Mudroňová Mária 25 – Všeobecné včelárstvo pre vedúcich včelárskych krúžkov
33 Nemčík Gabriel 16 – Technológia včelárenia
2 -Včelie produkty vo výžive a prevencii chorôb človeka
5 -Začínajúci včelári
34 Navrátil Václav Ing. 2 – Včelie produkty vo výžive a prevencii chorôb človeka –Apiterapia
35. Novosadová Anna Ing. 7 – Chov včelích matiek
36. Olšavská Veronika 1 -Význam včely medonosnej pre prírodu a človeka
37. Petruš Pavel Ing. 10 – Nové smery vo včelárstve
38. Piovarči Martin 6- Všeobecné včelárstvo
7 – Chov včelích matiek
39. Píš Ján Mgr. 9 -Včelie produkty
16 – Technológia včelárenia
7 – Chov včelích matiek
25 – Všeobecné včelárstvo pre vedúcich včelárskych krúžkov
40. Repka Ján PhDr. 3 – História a vývoj včelárstva u nás a vo svete
9 – Včelie produkty
41. Révay Pavel 9 –Včelie  produkty
42. Rosinský Boris 1 – Význam včely medonosnej pre prírodu a človeka
43. Ryšavý Ján Ing. 1- Význam včely medonosnej pre prírodu a človeka
6 – Všeobecné včelárstvo
19 -Ekologický chov včiel
25– Všeobecné včelárstvo pre vedúcich včelárskych krúžkov
44. Sabol Ján Mgr. 25 – Všeobecné včelárstvo pre vedúcich včelárskych krúžkov
45. Sadovský Adam Ing. 25 – Všeobecné včelárstvo pre vedúcich včelárskych krúžkov
46. Schwarz Rudolf 1 -Význam včely medonosnej pre prírodu a človeka
47 Slovák Martin Ing. 9 –Včelie produkty
48 Štefánek Ivan 5 – Začínajúci včelári
49. Tóma Jozef 7 – Chov včelích matiek
14 – Kočovanie
50. Valovič Tibor 9 – Včelie produkty
25 – Všeobecné včelárstvo pre vedúcich včelárskych krúžkov
51. Vavrica Milan Ing. 14 – Využitie znášky a kočovanie
16 – Technológia včelárenia
52. Vinc Michal 16 – Technológia včelárenia
7 – Chov včelích matiek
10 – Nové smery vo včelárstve

Deadline: Štvrtok 28.mája

S pozdravom

Miroslav Jantošovič