List zaslaný farmám v okolí Trenčína

Dobrý deň.

Volám sa Miroslav Jantošovič a som tajomník v základnej organizácii Slovenského zväzu včelárov v Trenčíne.
Dostal som od včelárov a tiež od poľnohospodárov informáciu, že farmy, ktoré idú postrekovať, nemajú veľa možností pre informovanie včelárov o zamýšľanom kroku.
Zákon im síce ukladá povinnosť včelárov o postreku vopred informovať, ale už neposkytuje nástroj, akým spôsobom to môžu urobiť. Nanajvýš na môžu obrátiť na obecný úrad, ktorý informáciu zverení miestnym rozhlasom alebo na svojej lokálnej stránke obce.
Naša organizácia zastrešuje približne 500 včelárov v Trenčíne a okolí. Informácie členom zverejňuje na našej webovej stránke a tiež informuje mailom cca150 včelárov, ktorý poskytli svoju Emailovú adresu.
Bol som požiadaný, aby som Vás oslovil za účelom vytvorenia jednotnej platformy, kde by ste mohli informovať o zamýšľaných postrekoch. My budeme zdieľať informáciu spomenutým mailom a tiež bude zverejnená na našej stránke.

Priemerný vek včelárov v TN a okolí je 65 rokov, preto očakávam, že všetci nevyužijú uvedený nástroj, ale doba ide dopredu a počet užívateľov elektronických informácii rastie. Verím, že tí, ktorí zachytia našu informáciu, ju rozšíria aj medzi tích, ktorí internet nepoužívajú.
V každom prípade budem rád za Vašu spätnú väzbu a budem sa tešiť, ak sa táto myšlienka pretaví do zmysluplnej pomoci. Obom stranám.

Ostávam s pozdravom

Miroslav Jantošovič

tajomník ZO SZV Trenčín