Odchyt rojov

Na  výročnej schôdzi sa dohodlo, že aktualizujeme pre potreby mesta a koordinačného strediska 112-ky zoznam včelárov, ktorí sú ochotní na vyzvanie vykonať odchyt nahláseného roja.

Na tejto adrese nájdete odkaz na tabuľku, kde sa môžte doplniť, prípadne odstrániť do 15. júna. Následne tabuľku zašlem príslušným orgánom.
V prípade, že úprava v tabuľke je pre Vás príliš náročná, pošlite Vami nahlásené zmeny na mail szv.trencin@gmail.com a ja ich doplním.
S pozdravom
tajomník