Avartín

Od spriatelenej organizácie sme dostali k dispozícii voľný avartín (cca 30 balení).

Ak má niekto záujem, môže napísať na náš mail, alebo kontaktovať priamo predsedu.