Ekopol nie je a nebude

Prosím, neobjednávajte ekopol ani apidez.

Sú z Ruska a nie je možné ich dodať. Tí, ktorí si ich objednali, musia objednať náhradu.

Viď info dolu:

Vážené včelárky, vážení včelári,

oznamujeme Vám, že sme dňa 15.3.2022 pozastavili príjem objednávok na
Ekopol a Apidez, nakoľko sa doterajšie zásoby na Slovensku už vypredali
a kvôli vojne na Ukrajine momentálne žiadne ďalšie dodávky z Moskvy nie
sú a ani nevieme, kedy sa obnoví dodanie týchto prípravkov.

Doteraz prijaté a zaplatené objednávky ešte budú vybavené.

Ďakujeme za pochopenie.

RNDr. Andrea Mészáros
riaditeľka
web:www.mede.sk