Informačný webinár pre farmárov k aktuálnej výzve 4.1

Regionálna anténa NSRV SR pre Trenčiansky kraj organizuje online webinár k aktuálne vyhlásenej výzve PPA pre podopatrenie 4.1

– Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

Oblasť: Špeciálna rastlinná výroba a citlivé plodiny a Živočíšna výroba,

ktorý sa uskutoční 14.12.2020 online formou prostredníctvom aplikácie ZOOM.

 

Možná podpora z fondov EÚ je 5-30 tis. EUR (na stroje, technológie, stavebné investície,…) aj pre chovateľov včiel.

Viac informácií bude poskytnutých počas webinára.

 

Bližšie informácie o webinári a spôsobe prihlásenia sú uvedené v pozvánke v prílohe.

Využite možnosť získať najaktuálnejšie informácie moderným spôsobom.

Webinár môžete sledovať/počúvať aj prostredníctvom svojho mobilného telefónu.

 

Prosím Vás o preposlanie pozvánky Vašim členom v Trenčianskom kraji.

Ďakujem za spoluprácu.

 

S pozdravom

 

Ing. Andrej Milo

regionálny koordinátor

 

Regionálna anténa NSRV SR pre Trenčiansky kraj

MVL Štefánek, s.r.o.

Hlavná 1

911 05  Trenčín

 

mobil: 0910 / 901 431

www.nsrv.sk

Pozvánka

vyzva–50_prv_2020