Nové smernice

Z centrály SZV prišli nové smernice:

https://www.vcelari.sk/wp-content/uploads/2019/06/Smernica-1_2019-o-postupe-pri-spr%C3%ADstup%C5%88ovan%C3%AD-inform%C3%A1ci%C3%AD-v-podmienkach-SZV.pdf

https://www.vcelari.sk/wp-content/uploads/2019/06/Smernica-SZV-3_2019-o-rozsahu-ROP.pdf

https://www.vcelari.sk/wp-content/uploads/2019/06/%C5%A0tat%C3%BAt-Svojpomocn%C3%A9ho-fondu.pdf

https://www.vcelari.sk/wp-content/uploads/2019/06/Smernica-SZV-4_2019-k-Svojpomocn%C3%A9mu-fondu.pdf