Objednávanie liečiv 2021

Máme tu obežník k objednávaniu liečiv.

V skratke:

- liečivá treba objednať do 31. marca

- dotácia na liečivá je podmienená nahláseným počtom včelstiev. Myslíte nato, keď budete robiť objednávky veľkých objemovTento rok skúsime aj elektronické objednávanie:

- Objednávku pošlite mailom pani Ferovej a na mail ZO SZV Trenčín

- úhradu urobte na účet ZO SZV Trenčín - SK87 0900 0000 0000 4170 1065

- variabilný symbol je číslo Vašej farmy (nie CRV číslo z Liptovského hrádku !!!).

- Email s objednávku treba poslať do 28. februára
Teraz krátke vysvetlenie k elektronickému objednávaniu:

Liečivá má na starosti pani Ferová, ktorá bude informovať Vašich dôverníkov, že ste urobili objednávku elektronicky, preto mail pošlete na ňu do konca februára. Ja jej s tým budem pomáhať, preto od Vás žiadam, aby ste ma dali do kópie (mail ZO SZV Trenčín). Ak neviete svoje číslo farmy, napíšte mi a ja Vám ho pošlem. Nepoužívajte svoje staré čísla z Liptovského Hrádku, lebo noví včelári majú iba číslo farmy z CEHZ v Žiline, preto to nebudeme kombinovať. Číslo účtu je náš účet v sporiteľni, ktorý spravuje pani Straussová a my jej platby musíme vedieť spárovať, preto ak niekto nedodrží inštrukcie, objednávka nebude akceptovaná.

--
Ostávam s pozdravom
Ing. Miroslav Jantošovič

tajomník ZO SZV Trenčín
Obežník_Liečivá_2021