Odporúčanie predsedu SZV k vykonaniu klinických prehliadok

Predseda SZV Vám odporúča, aby ste klinické prehliadky na mor včelieho plodu, prehliadky včelstiev na varroázu a ročné hlásenie o stanovišti včelstiev z dôvodu zjednodušenia administrácie a zjednodušenia práce AÚVL vykonávali v spoločnom termíne od 1. do 30. augusta 2019.

27. Odporúčanie na klinické prehliadky