Oznam pre kočujúcich včelárov

S-SZV dnes obdržal odpoveď na žiadosť týkajúcu sa umožnenia pohybu kočovných zariadení včelárov po cestných komunikáciách.  Žiadosti jednotlivých včelárov sú posudzované individuálne.

Odpoveď z Prezídia Policajného zboru :

Stanovisko polície