Oznámenie o pozastavení distribúcie a stiahnutí veterinárneho lieku M-1 AER 240 mg/ml koncentrát na prípravu roztoku na liečebné ošetrenie včiel

Vážení predsedovia a tajomníci ZO SZV, KČ SZV,

Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv Nitra informuje o nedostatku v kvalite veterinárneho lieku:

M-1 AER 240 mg/ml koncentrát na prípravu roztoku na liečebné ošetrenie včiel

Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Výzkumný ústav včelařský, s.r.o., Dol 94, 252 66 Máslovice, ČR

Registračné číslo: 96/006/11-S

Nedostatok sa týka zvýšeného obsahu účinnej látky tau-fluvalinát oproti špecifikácii. Držiteľ rozhodnutia o registrácii sa rozhodol pozastaviť distribúciu a súčasne stiahnuť z trhu všetky šarže predmetného veterinárneho lieku (pre trh v Slovenskej republike ide o šarže 10010223SK, 10060723SK).

Nespotrebované balenia neaplikovať.

Do vyriešenia problému nebude veterinárny liek dostupný.

Na základe zistenia vady v kvalite M-1 AER, šarže: 10010223SK a 10060723SK sa uvedené šarže sťahujú z trhu. Nespotrebované množstvo liečiva odporúčame vrátiť distribútorovi.

Informácia je zverejnená na stránke www.uskvbl.sk a na www.vcelari.sk

Oznámenie o pozastavení distribúcie a stiahnutí veterinárneho lieku M-1 AER 240 mg/ml koncentrát na prípravu roztoku na liečebné ošetrenie včiel

V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete na mňa s dôverou obrátiť.

S pozdravom

Ing. Jozef Čápek, PhD.

Slovenský zväz včelárov