Postrek v Chocholnej

Ako som Vás telefonicky informoval bude prebiehať chemický postrek repky olejnej na vyznačených parcelách KÚ Chocholná Velčice. Na týchto parcelách sú už vidieť kvitnúce kvietky, preto postrek budeme vykonávať v dnes t.j.18.4.2023 vo večerných hodinách v čase po 20.00 a prípadne, ak sa nestihne dokončiť, tak 19.4.2023 v skorých ranných hodinách.

Prosím o informovanie členov.

  Ďakujem.

   S pozdravom

Vávro Jozef, Ing

RDP Chocholná – Velčice

PD „POVAŽIE“ Považany

riaditeľ

Chocholná – Velčice 393

913 04 Chocholná -Velčice

e-mail: jozef.vavro@pdchocholna.sk

mob.:  +421 904 396 201