Prehliadky 2021

Znova začalo obdobie prehliadok, ktoré musia byť urobené a odovzdané do 31. augusta.

Naši asistenti veterinárneho lekára navštívia včelárov v pridelenom regióne a včelstvá skontrolujú.
Je v záujme a zodpovednosti každého včelára dať si chov prehliadnuť.
Musím všetkých upozorniť,že s CEHZ v Žiline a PPA je veľmi ťažká reč a vracajú nám najmenšie odchýlky v tlačivách, ktoré si včelári majú do 31. mája vo vlastnej zodpovednosti aktualizovať (kontaktná osoba, stav včelstiev, stanovište, atď….)
Po konzultácii s veterinou prikladám preto niekoľko inštrukcií :
Zmena údajov chovateľa (kontakt, mobil, adresa…) – pri prehliadke priložiť vyplnené a podpísané tlačivo REGISTRÁCIA CHOVU
Zmena stavu (počet včelstiev) – priložiť tlačivo HLÁSENIE ZMIEN
Nové alebo ďalšie stanovište – tlačivo  REGISTRÁCIA CHOVU + OZNÁMENIE O CHOVE VČELSTIEV
 
Tu nájdete článok, ako si skontrolujete svoje údaje v CEHZ. AK niečo nesedí, vytlačte, vypíšte a pripravte si tlačivá, kým príde asistent. Upozorňujem nato, že je Vašou povinnosťou si toto strážiť a od toho sa odvíjajú Vaše dotácie. Ak si údaje neaktualizujete, Vy budete mať krátené dotácie a asistent úhradu za prehliadku.
Asistenti preto dostali odporúčanie, že si majú žiadať úhradu prehliadky priamo od včelárov, ktorí si túto povinnosť očividne zanedbali. (Sú takí, ktorím bola z našej strany poskytnutá pomoc a podpora, no i tak si registrácie nedotiahli do konca).
Aktualizáciu evidencie by mal každý včelár urobiť do 31.mája sám vo vlastnej réžii, no viem, že nie všetky inštrukcie každý dokáže sledovať (viď. pandemický príklad ), preto sa pokúsime Vám pomôcť aspoň tak, že tlačivá asistenti zozbierajú pri prehliadkach a dáme to dokopy naraz s uzávierkou prehliadok. Asistenti to robia za pár centov, preto sa snažte papiere mať pripravené.

Prikladám aj uvedené tlačivá:

Hlásenie zmien

Registrácia chovu

Oznámenie o chove včiel

Ostávam s pozdravom

Ing. Miroslav Jantošovič

tajomník ZO SZV Trenčín