Pripravované akcie

Vážené priateľky včelárky, vážení priatelia včelári.

S príchodom jari nám začínajú práce na včelniciach a budeme sa musieť naplno venovať našim
včielkam. Napriek tomu, že budeme mať plné ruky práce, treba myslieť aj na vzdelávanie a na
organizovanie výletu pre včelárov a ich rodinných príslušníkov.
14.4.2024 t.j. nedeľa bude od 9:00-12:00 bude v Dome armády prebiehať prednáška na
tému ,,Sršeň ázijský,, Budú pozvaní príslušníci dobrovoľného hasičského zboru a príslušníci
z krajského hasičského zboru. Prednášať bude Ing. Milan Rusnák, ktorý reaguje na aktuálnu
tému.
11.8.2024 ZO SZV Trenčín usporiada 2.ročník Včelárskej nedele, ktorá sa uskutoční
v priestoroch Kultúrneho strediska v Zlatovciach. S programom a témou prednášky budete
včas oboznámení.
V septembri by sme chceli zorganizovať autobusový výlet. Pripravili sme pre vás nasledovné
ponuky:
– Včelia farma Hybe (M. Piovarči) ukážka včelnice, prednáška ako súčasť vzdelávania.
– Včelovina – Smolenice – prehliadka výrobne medoviny spojená s degustáciou 9 druhov
medovín. V programe bude zahrnutá aj návšteva Smolenického zámku.
Žiadame vás o nahlásenie predbežného záujmu o konkrétny výlet do 15.4.2024, aby sme
vedeli rezervovať termín a vybaviť autobus podľa počtu nahlásených. Na obidvoch miestach
je veľmi dobre spracovaná propagácia, ktorá je zaujímavá aj pre rodinných príslušníkov. Ak by
sme počítali 40 osôb na autobus, tak by nám na osobu stačilo 15 až 20 EUR.