Registrácia včelstiev

Tu: https://www.vcelari.sk/registracia-chovatela-vciel/ nájdete postup a dokumenty k registrácii chovu.

Potrebné tlačivá nájdete aj na tejto stránke: https://pssr.sk/index.php/sk/tlaciva-centralnej-evidencie-hospodarskych-zvierat-2/

Ja tu budem v závislosti na voľnom čase dopĺňať tlačiva, ktoré môžete vypĺňať rovno v PC.

oznámenie o chove včelstiev

ročné hlásenie

hlásenie zmien

registrácia chovu

žiadosť o registráciu

oprávnenie užívať pozemok a stavbu