Výročná konferencia 2024

Vážené priateľky, vážení priatelia včelári. Výbor ZO Vás pozýva na členskú schôdzu ZO SZV Trenčín, ktorá sa uskutoční dňa 28.01.2024 o 8.30 hod. v priestoroch  Posádkového  klubu na Hviezdoslavovej ulici 16 v Trenčíne.

Obežník_1_Konferencia_2024