Výročná schôdza 2020

Uplynul rok a je na čase sa opäť stretnúť  na výročnej schôdzi. Vyhodnotíme si uplynulý rok a radi by sme predniesli návrhy, ako našu ZO v novom roku posunúť ďalej. K tomu chceme vyzvať Vás, členov, aby ste sa k tomu vyjadrili a tiež pridali svoje návrhy a pripomienky. Platíte členské, preto využite svoje právo a príďte na výročnú schôdzu. Bude sa konať v kongresovej sále ODY dňa 23.februára. Prezentácia bude 8:00-8:50. Schôdza začne o 9:00.