Začiatok 2021

Priatelia,

isto ste už dávno pochopili, že pandemická situácia nedovolí, aby sme vo februári zorganizovali výročnú schôdzu, preto Vás chcem aspoň týmto spôsobom informovať, ako prebehnú administratívne kroky, ktoré zvykli byť súčasťou tejto schôdze.

Dotácie za opeľovaciu činnosť ako aj členské sú už dlhší čas pripravené u pani Ferovej a čakajú na distribúciu medzi dôverníkov, ktorí budú ďalej kontaktovať našich včelárov v ich regióne.
Touto cestou budú distribuované aj kalendáre a zápisníky tím, ktorí si ich objednali.
Minulý rok sme úspešne požiadali o dotáciu na včelárske pexeso, ktoré malo byť súčasťou akcie včelárska nedeľa, plánovanej v auguste. Najprv sme plánovali pexeso rozdávať tam, no keď bola zrušená, ďalší termín bola výročná schôdza.
No keďže i tá nebude, pani Ferová rozdá pexesá dôverníkom, a tak ich rozpošleme medzi našich včelárov.

Keďže sme akciu nemohli urobiť, chceme sa mestu revanšovať aspoň tým, že časť vytlačených pexies rozdáme do škôlok v našom meste.
Dôverníci sa stretnú s pani Ferovou až po skončení lockdownu, t.j. najskôr 8. februára. 
Ako možno viete, vekový priemer včelárov v Trenčianskej organizácii je 65 rokov, preto sme usúdili, že nám pár euro za členské nestojí za riskovanie zdravia našich členov.
Verím, že túto dobu v zdraví prečkáte, včely Vám tento rok budú robiť radosť a tiež som presvedčený, že pochopíte odklad, pre ktorý sme sa tento rok rozhodli.