Zimné straty včelstiev

Aj tento rok pokračujeme v monitoringu úspešnosti prezimovania včelstiev na Slovensku zastrešeného medzinárodnou včelárskou spoločnosťou COLOSS. Ak máte chuť a čas (a ešte ste dotazník tento rok nevypĺňali), prosíme Vás o vyplnenie nasledovného dotazníka, v ktorom môžete zhodnotiť Vaše pozorovania získané počas uplynulej včelárskej sezóny. Toto zisťovanie je anonymné, robí sa rovnakou formou simultánne vo vyše 40 krajinách sveta. Vyplnenie celého dotazníka nezaberie zvyčajne viac ako 20 minút. Pokiaľ toľko času nemáte, budeme vďační, keď vyplníte aspoň otázky písané červeným písmom, celkový čas vypĺňania sa tak skráti pod 5 minút.

Svojou účasťou prispejete ku poznaniu zaujímavých súvislostí v chove včiel. Získané údaje sú tiež využiteľné ako objektívny zdroj informácií pri presadzovaní oprávnených požiadaviek včelárov na celoeurópskej aj národnej úrovni.

Dotazník bude prístupný do 20. mája 2024. Čím viacej včelárov sa zapojí, tým presnejšie výsledky získame. Rozpošlite prosím túto správu aj ostatným včelárom vo Vašej základnej včelárskej organizácii.

Ak by Vás zaujímali výsledky z predchádzajúceho ročníka monitoringu zimných strát včelstiev na Slovensku, krátke info je v prílohe.

Vstup do dotazníka:

https://www.bee-survey.com/index.php/183777?lang=sk

 

P.S.: Tento mail ste dostali na základe uvedenia Vašej e-mailovej adresy v niektorom z predchádzajúcich ročníkov monitoringu strát včelstiev. Ak si neželáte byť ďalej kontaktovaný, vpíšte do odpovede na tento e-mail „Odhlásiť“. Ak ste už dotazník tento rok vyplnili na základe informácie zo sociálnych sietí alebo obežníka z Vašej regionálnej včelárskej organizácie, pokladajte prosím tento e-mail za bezpredmetný. 

Ďakujem za účasť na tohoročnom monitoringu úspešnosti prezimovania včelstiev.

doc. Róbert Chlebo

Slovenská poľnohospodárska univerzita

uhyny 2023 kratke info