LETNÝ TÁBOR A ŠKOLA MLADÝCH VČELÁROV V JÚLI 2024 – 2 TURNUSY

Slovenský zväz včelárov dáva do pozornosti deťom a mládeži, ich rodičom a starým rodičom, že pripravujeme

  1. ročník LETNÉHO TÁBORA A ŠKOLY MLADÝCH VČELÁROV (LTŠMV) a to v dvoch turnusoch: 
  1. Turnus od 5. 7. do 14. 7. 2024 (maximálna kapacita 40 detí)
  2. Turnus od 19. 7. do 28. 7. 2024 (maximálna kapacita 40 detí)

v SOŠ včelárskom, Pod Bánošom 80 v Banskej Bystrici.

Všetky doplňujúce informácie nájdete tu:

https://vcelari.sk/letny-tabor-a-skola-mladych-vcelarov-v-juli-2024-2-turnusy/

S pozdravom

 

Dana Klúčiková                                             

Slovenský zväz včelárov

Svrčia 14, 842 08 Bratislava

Mob: +421 903 296 865

Email: sekretariat@vcelari.sk

IČO: 00178349

DIČ: 2021023488

IBAN: SK3583300000002001665273