liečivá na rok 2022

Vážený pán predseda, vážený pán tajomník, vážení včelári,

sme v termíne, keď Vám každý rok zasielame náš cenník na veterinárne liečivá a veterinárne prípravky pre včely. Žiaľ tento rok nastali také zmeny zo strany Európskej únie, ktoré nám to značne komplikujú. Od 28.1.2022 bude v platnosti nový zákon o liekoch, ktorý nám, ako distribučnej firme neumožňuje predaj veterinárnych liekov viazaných na veterinárny predpis priamo chovateľovi, teda ani základným organizáciam, ani jednotlivým včelárom.

Situáciu sa snažíme riešiť s podporou SZV na každom úrade, ktorý má niečo spoločné s liekmi, veterinou, dotáciou…

Pán predseda SZV Ing. Milan Rusnák zaslal žiadosť na udelenie výnimky na Štátnu veterinárnu a potravinovú správu, aby nám, distribučným firmám umožnili predaj veterinárnych liečiv pre včely viazaných na predpis v rovnakej forme, ako doteraz.

Ak by sme výnimku nedostali, tak z dôvodu nariadenia vlády z príručky pre národný program na podporu včelárstva vyplýva, že na tieto liečivá viazané na predpis nemáte nárok na dotáciu.

Preto pán predseda SZV Ing. Milan Rusnák zaslal žiadosť aj na PPA na novelizáciu príručky pre prijímateľa na podporný rok 2021/2022, aby ste Vy mohli naďalej čerpať dotácie aj na liečivá viazané na predpis.

Ak nastane prípad, že sa príručka na dotácie novelizuje, ale distribučné firmy nedostanú výnimku na predaj liečiv viazaných na predpis, tieto liečivá viazané na predpis si budete môcť kúpiť vo verejných lekárniach (na predpis) alebo od veterinárnych lekárov, (čo bude spôsobovať určite aj zvýšenie cien), a o dotáciu si tiež budete môcť požiadať.

Ak ani jednou žiadosťou neuspejeme, na veterinárne liečivá viazané na veterinárny predpis v tomto podpornom roku 2021/2022 nebudete môcť žiadať dotáciu.

Nech nastane hocijaká situácia, my, firma MEDE v záujme ochrany včiel a v boji proti varroa destructor Vám všetky liečivá vieme zabezpečiť. Zastrešíme komplexné služby dodávok veterinárnych liečiv viazaných na veterinárny predpis, veterinárnych liečiv neviazaných na veterinárny predpis a veterinárnych prípravkov. Nadviazali sme spoluprácu s lekárňou, cez ktorú Vám vieme vydať veterinárne liečivá viazané na predpis. Dodávka by bola rovnaká, ako doteraz, len by ste dostali 2 faktúry, jednu od MEDE a druhú od lekárne.

Žiadosť o dotáciu si v momentálnej situácii môžete uplatniť iba na liečivá neviazané na predpis a na veterinárne prípravky, ktoré budú uvedené na našej faktúre MEDE. Preto Vám v prílohe zasielame náš cenník veterinárnych liečiv neviazaných na predpis a veterinárnych prípravkov.

Akonáhle dostaneme z uvedených úradov odozvu, budeme Vás opätovne kontaktovať, ako budeme postupovať s liečivami viazanými na veterinárny predpis. Možné riešenia sú nasledovné:

  • dostaneme výnimku na predaj a všetko bude po starom, aj fakturácia aj dotácia,
  • nedostaneme výnimku na predaj a tak predaj liečiv viazaných na predpis zrealizujeme cez našu lekáreň, dotácia je stále otázna,
  • novelizuje sa vyhláška o dotáciach a môžete požiadať o dotáciu aj na faktúru z lekárne.

Prvoradé je, aby sme mohli liečiť naše včely. Vo firme MEDE nájdete k tomu vždy podporu a pomoc, dodávku liečiv Vám zabezpečíme.

                                                                                                        Andrea a Karol Mészáros – MEDE