Časopis Dymák – predplatné 2022

Vážení priatelia včelári, tajomníci, predsedovia,

rok sa s rokom stretol a Vy opäť popri svojej všestrannej agende oslovujete členov Vašich ZO s ponukou objednania si včelárskej literatúry na rok 2022.
Časopis Dymák Vám už nemusím predstavovať, mnohí ho odoberáte, čítate a teda viete posúdiť, či stojí za odporúčanie alebo nie. Som rád, že viacerí to vidíte pozitívne a tiež som rád, že sa páči aj Vášmu predsedovi najvyššiemu, pánovi Rusnákovi, ktorý mi dokonca ponúkol prebrať po pánovi Repkovi vedenie redakcie Vášho zväzového časopisu Včelár. To som zdvorilo odmietol, pretože by som nedokázal rovnako kvalitne robiť dva obdobné časopisy. Myšlienka robiť časopis pre čo najširšie publikum sa mi však samozrejme páči a preto Vám píšem.
Ak totiž už aj Vás náš časopis Dymák stihol za dva roky svojej existencie presvedčiť o svojich kvalitách, budem rád, keď o ňom dáte svojim členom vedieť a v prípade záujmu oň mi pošlete hromadnú objednávku predplatného za celú Vašu ZO, tak ako to mnohí z vás už spravili v minulom roku. Mnohí naši včelári sú totiž odkázaní práve na kontakt s Vami a práve Vy im môžete informáciu o jeho existencii sprostredkovať.
Hromadná, spoločná objednávka od Vás znamená pre mňa vybavenie jednej faktúry namiesto napr.40-tich a zostane mi tak viac času na venovanie sa obsahu časopisu.
Cena ročného predplatného v elektronickej forme je pre rok 2022 je …….24 eur.
Cena ročného predplatného pre rok 2022 v papierovej forme je  ………..30 eur.
Pri kombinácii papierové + elektronické predplatné je cena pre rok 2022 ….. 34 eur.
Každý predplatiteľ k objednávke do 31.12.2021 dostane ako darček  stolový kalendár včelára s mesačným Kalendáriom prác včelára a ocenenými fotografiami zo súťaže Bee Press Photo.(viď príloha)
Ďakujem vám za pomoc, žičlivosť a podporu. Pripájam tiež naše septembrové číslo v elektronickej podobe, kľudne ho prepošlite ďalším vašim členom.
Príjemné čítanie prajem a teším sa na vaše tak postrehy k obsahu časopisu ako aj prípadné hromadné objednávky.
Vopred Vám ďakujem.
Michal Petruška
šéfredaktor časopisu Dymák