Objednávanie časopisov, zápisníkov a kalendárov

Rozbiehame hromadné objednávanie kalendárov, zápisníkov a časopisov: VČELÁR – 12€, VČELÁŘSTVÍ – 18€ a ODBORNÉ VČELÁRSKE PREKLADY -18€. Objednávky musíme odovzdať do 22.11.2019.

Postup je taký, že kto nenahlási zmenu, predplatné pokračuje bez zmeny z predchádzajúceho roku. Preto Vás chcem poprosiť, akúkoľvek zmenu (objednávka, doplnenie, zrušenie, zosnulý včelár ) nahlásili do tohoto termínu, aby sme mohli urobiť objednávku a úhradu.

Zvlášť kladiem dôraz, aby ste mi nahlásili včelárov, ktorí sa tento rok odobrali do včelieho neba, aby sme predišli nedorozumeniam a časopisy budú chodiť ľuďom, ktorí ich žiaľ nebudú mať ako prečítať.

Informácie prosím posielajte na: szv.trencin@gmail.com

Vopred ďakujem za pomoc

tajomník

Obežník-SZV-č.-9_2019-Usmernenie-k-objednávaniu-publikácii