Prednáška 21.11. – Ekonomicky orientovaný chov včiel

Dňa 21.11.2019 o 17:00 príde do ODY prednášať Ing.Jaroslav Gasper na tému Ekonomicky orientovaný chov včiel.

Veríme, že tiež predstaví výsledky vyhodnotenia úspešnosti liečenia látkou EKOPOL. Už by to tak bol tretí rok analýzy.