Oslovenie našich členov novým tajomníkom

Vážené priateľky včelárky a priatelia včelári

Dovoľte mi poďakovať sa za prejavenú dôveru, ktorú ste mi preukázali zvolením do funkcie tajomníka ZO SZV Trenčín na výročnej včelárskej schôdzi. Včelárstvu sa venujem 34 rokov a budem rád keď vám budem môcť odovzdať svoje získané vedomosti. Verím, že si budeme navzájom pomáhať. Prajem Vám úspešný včelársky rok so silnými a zdravými včelstvami

Ostávam s pozdravom

Andrej Noga

tajomník ZO SZV Trenčín