Objednávanie liečiv 2023

Spustili sme objednávanie liečiv.
V skratke:

- liečivá treba objednať do 31. marca

- dotácia na liečivá je podmienená nahláseným počtom včelstiev. Myslíte nato, keď budete robiť objednávky veľkých objemovElektronické objednávanie je rovnaké, ako minulý rok:

- Objednávku pošlite mailom pani Ferovej a na mail ZO SZV Trenčín

- úhradu urobte na účet ZO SZV Trenčín - SK87 0900 0000 0000 4170 1065

- variabilný symbol je číslo Vašej farmy (nie CRV číslo z Liptovského hrádku !!!).

- Email s objednávkou treba poslať do 17. marca
Teraz krátke vysvetlenie k elektronickému objednávaniu:

Liečivá má na starosti pani Ferová, ktorá bude informovať Vašich dôverníkov, že ste urobili objednávku elektronicky, preto mail pošlete na ňu do konca polovice marca. Ak neviete svoje číslo farmy, napíšte mi a ja Vám ho pošlem. Nepoužívajte svoje staré čísla z Liptovského Hrádku, lebo noví včelári majú iba číslo farmy z CEHZ v Žiline, preto to nebudeme kombinovať. Číslo účtu je náš účet v sporiteľni, ktorý spravuje pani Straussová a my jej platby musíme vedieť spárovať, preto ak niekto nedodrží inštrukcie, objednávka nebude akceptovaná.
Obežník_2_Liečivá_2023