Výročná schôdza 2023

Dňa 19.februára sa koná v ODE výročná schôdza.

Očakáva sa účasť každého uvedomelého člena našej základnej organizácie, tak veríme, že prídete v hojnom počte.

Obežník_1_Členská schôdza_2023