Včelárska nedeľa 23. augusta zrušená

S ohľadom na najnovšie nariadenie regionálneho hygienika zo dňa 18.augusta a tiež riziko, ktoré sa v poslednom období v našom kraji stupňuje, sa organizačný tím rozhodol, že bude najlepšie včelársku nedeľu tento rok zrušiť.

Pevne veríme, že sa nám ju podarí s programom, ktorý bol v pláne tento rok, zorganizovať.

S pozdravom

vedenie ZO SZV Trenčín