Výstavy zrušené

Vážení členova SZV, KČ SZV,

výstava v Trenčíne a Banskej Bystrici sa ruší.

XXI. Medzinárodná  konferencia  a súťaž vynálezcov a zlepšovateľov vo včelárstve – Zlepšovateľ 2020, ktorá sa  mala  konať  v  Trenčíne   9. – 10. 10. 2020,  je z dôvodu protiepidemiologických opatrení v súvislosti so šírením vírusu COVID – 19 ZRUŠENÁ. Po  dohode  so  spoluorganizátorom  z  ČR  je  preložená  na  10 /2021,  dokedy  by  sa  mala  situácia  zlepšiť.

XII. Celonárodná včelárska výstava v Banskej Bystrici naplánovaná na 26.8.2020, bola z dôvodu protiepidemiologických opatrení v súvislosti so šírením vírusu COVID – 19 ZRUŠENÁ.

https://vcelari.sk/2020/09/informacia-o-zruseni-vystavy-v-trencine-a-banskej-bystrici/

S pozdravom

Ing. Jozef Čápek, PhD.