Web ZO SZV Trenčín

Dnešným dňom znova pre svojich členov spúšťame webovú stránku. Správcom je tajomník. Rozhodnutím vedenia SZV sú na tejto stránke komentáre článkov zakázané. Prípadné postrehy alebo komentáre posielajte na emailovú adresu základnej organizácie.

Read More →