Oznámenie o pozastavení distribúcie a stiahnutí veterinárneho lieku M-1 AER 240 mg/ml koncentrát na prípravu roztoku na liečebné ošetrenie včiel

Vážení predsedovia a tajomníci ZO SZV, KČ SZV, Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv Nitra informuje o nedostatku v kvalite veterinárneho lieku: M-1 AER 240 mg/ml koncentrát na prípravu roztoku na liečebné ošetrenie včiel Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Výzkumný ústav […]

Read More →

Výročná konferencia 2024

Vážené priateľky, vážení priatelia včelári. Výbor ZO Vás pozýva na členskú schôdzu ZO SZV Trenčín, ktorá sa uskutoční dňa 28.01.2024 o 8.30 hod. v priestoroch  Posádkového  klubu na Hviezdoslavovej ulici 16 v Trenčíne. Obežník_1_Konferencia_2024

Read More →