12.07.2022

Predmet: Pravidelná mesačná schôdza. Dátum:  12.7.2022 Zápis robil: M.Jantošovič   Riešené témy: ročné hlásenia nová platforma pre automatizovanú databázu členov ZO SZV, ktorá pomôže pri riešení úloh našej ZO ako napr. jubileá, liečivá, preukazy, časopisy, […]

Read More →

7.6.2022

Predmet: Pravidelná mesačná schôdza. Dátum:  7.6.2022 Zápis robil: M.Jantošovič   Riešené témy: -zistiť záujem o zájazd do Medolandie v Dolnej Krupej vytvoriť zoznam členov, ktorí ešte nemajú členský preukaz upozorniť včelárov na nutnosť platenia členského […]

Read More →

Odchyt rojov

Na  výročnej schôdzi sa dohodlo, že aktualizujeme pre potreby mesta a koordinačného strediska 112-ky zoznam včelárov, ktorí sú ochotní na vyzvanie vykonať odchyt nahláseného roja. Na tejto adrese nájdete odkaz na tabuľku, kde sa môžte doplniť, […]

Read More →