3.3.2020

Predmet: Pravidelná mesačná schôdza. Dátum:  3.3.2020 Zápis robil: M.Jantošovič   Riešené témy: -Súhlas so spracovaním osobných údajov – pripravený, rozdaný dôverníkom bude na schôdzi v apríli. Tí, ktorí majú možnosť tlače, dostanú ho mailom a […]

Read More →

Celoslovenský monitoring úhynu včiel

Vážení predsedovia a tajomníci, kolektívny členovia SZV, Cieľom celoslovenského monitoringu, ktorý sa vykoná na základe odberu biologického materiálu z uhynutých včelstiev,  je zistiť a zdokumentovať  príčiny úhynu našich včiel. Monitoring sa uskutoční za spolupráce z akreditovanými laboratóriami, ktoré sú zo […]

Read More →

Výstava včelárstvo

Vážené včelárky, vážení včelári, Slovenský zväz včelárov si Vás dovoľuje pozvať na VI. ročník výstavy VČELÁRSTVO a súťaže Medovinka roka 2020, ktorá sa uskutoční počas výstavy RYBÁRSTVO, POĽOVNÍCTVO, VČELÁRSTVO dňa 21.-23. február 2020 na výstavisku agrokomplex […]

Read More →

4.2.2020

Predmet: Pravidelná mesačná schôdza. Dátum:  4.2.2020 Zápis robil: M.Jantošovič   Riešené témy: Z koordinačného strediska prišla požiadavka na pomoc záchranným zložkám s odchytom rojom. Táto požiadavka bude predstavená na výročnej schôdzi a vytvorí sa zoznam […]

Read More →

Darovanie 2% daní

Pre tích, ktorí prejavia záujem prispieť svojimi 2 %-mi z daní na naše Občianske združenie VČELA, prikladáme tlačivá s vyplnenými údajmi združenia. Potvrdenie o zaplatení dane si necháte potvrdiť u zamestnávateľa a obe tlačivá odovzdáte […]

Read More →